| ]Nová ruská odrůda,hrozen je  velký,bobule velká tmavočervené barvy do fialova,chut vynikající muškátová,doba zrání je velmi raná v první
polovině srpna.Hrozny vydrží dlouho na keři bez ztráty svých chutových vlastností.Dobrá odolnost na mráz a choroby.

Oblíbené příspěvky